Sbírky / Staré tisky - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Sbírky / Staré tisky

Sbírka starých tisků je tvořena knihami ze 16. až 19. století. Tištěné jsou většinou v evropských tiskařských centrech jako je Vídeň, Frankfurt, Hamburg, Kolín nad Rýnem, Augspurg, Vratislav, Řezno, Lipsko, Norimberk, Mnichov, Salzburg, Tübingen; dále v Praze, Olomouci, Brně, Jihlavě. Většina knih obsahuje náboženskou tématiku, je zde ekonomicko - technologická encyklopedie, cestopisné knihy, knihy s vojenskou tématikou, spisy Voltaira či C. M. Wielandse. Nejvýznamnější je v této sbírce bezpochyby Postila evangelická z roku 1592, vytištěná na zámku Bruntál.

Sbírky / Staré tisky