Sbírky / Přírodní vědy - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Sbírky / Přírodní vědy

Sbírkové předměty podsbírky jiné - přírodovědní byly do bruntálského muzea získávány až po vzniku samostatného přírodovědného pracoviště na konci 50. let 20. století. Systematičtěji byly přírodovědné sbírky doplňovány od 2. poloviny 60. let 20. století, od 70. let pak byly vnitřně členěny na fondy geologie, botaniky, zoologie a entomologie. Nejstarším exponátem je dermoplastický preparát potápky černokrké (Podeceps nigricollis) z roku 1806, další nejstarší sbírkové předměty pocházejí z přelomu 19. a 20. století (herbáře z roku 1891 a 1926, dermoplastické preparáty z let 1903 - 1905). Převážná část sbírky pochází z let 1925 - 1984. Provenienčně pocházejí sbírkové předměty podsbírky jiné - přírodovědní ze severní Moravy a Slezska, zejména východní části Hrubého Jeseníku, z Nízkého Jeseníku, Zlatohorské vrchoviny a Slezské nížiny, dále k Bruntálsku a okolí.

Botanika

Botanická sbírka pochází z území Zlatohorské vrchoviny, Slezské nížiny, okolí Bruntálska, Hrubého a Nízkého Jeseníku. Díky rozsáhlé sbírce po J. Dienerovi je v herbáři obsaženo území celé České republiky. Její součástí je mykologická sbírka, mechy a lišejníky a školní nástěnné botanické obrazy.

Zoologie

Zoologickou sbírku tvoří hlavně dermoplastické preparáty ptáků a savců z let 1904-1968 a 1980-2008. Nejpočetnější je kolekce ptáků. Do sbírky patří i několik hnízd ptáků a umělecké fotografie zvířat bruntálských fotografů bratří Mikulků. Základ sbírky tvoří preparáty z bývalých městských muzeí v Bruntále a Krnově a dále vlastní sběr z okolí Bruntálu. Důležitými doklady pro faunu Slezska je poštolka rudonohá (Falco vespertinus) a kočka divoká (Felis silvestris).

Geologie

Geologická sbírka se vytvářela v letech 1967-1973 jako doprovodná disciplína lesnické specializace. Základ sbírky tvoří mineralogie a petrografie z bývalého městského muzea v Krnově. Minerály pocházejí nejenom z celé republiky, ale i z jiných kontinentů. Horniny jsou převážně ze severní Moravy a Slezska a ze sopek v okolí Bruntálu. Hlavními sběrateli byli Ing. Květoslav Urban, Jana Rajhelová-Moravcová a Eva Koblihová.

Entomologie

Entomologická sbírka vznikla v letech 1987-1991. Tvoří ji hmyz z území bývalého Československa a několik sběrů z Evropy. Sběratelem celé entomologické sbírky byl Ivan Zwach, působící v muzeu v letech 1986-1990.

Sbírky / Přírodní vědy / Zoologie

Sbírky / Přírodní vědy / Zoologie

Sbírky / Přírodní vědy / Entomologie