Sbírky / Lesnictví - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Sbírky / Lesnictví

Lesnickou sbírku tvoří předměty rozdělené do podskupin: semenářství, školkařství, pěstování lesa, ochrana lesa, těžba, přibližování a manipulace, taxace, mapy, oděv, ochranné pomůcky, písemnosti, myslivost, ostatní lesnické pomůcky. Sbírka pochází ze severní Moravy a Slezska, zejména Hrubého Jeseníku, Nízkého Jeseníku, Zlatohorské vrchoviny, Bruntálska. Mezi největší zajímavosti tohoto fondu patří uniforma ředitele státních lesů v období 1. československé republiky, která patřila Ing. Nikodému Panákovi, pocházející z Rychtářova. Další zajímavostí jsou originální doklady k vysazení kamzíků v Jeseníkách z období 1912-1926 a vyvětvovací přístroj, tzv. šplhací pila.

Sbírky / Lesnictví