Sbírky / Historie umění - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Sbírky / Historie umění

Tereza Kronesová

Věhlasná vídeňská herečka Tereza Kronesová (1801-1830) byla bruntálskou rodačkou. Její sbírka dnes obsahuje tisky, plakáty, fotografie, grafiky, kresby, výstřižky a další dokumentační materiál včetně osobních věcí herečky. Dnes sbírka představuje uzavřený a zakončený fond.

Jindřich Štreit

Fond budovaný jako dokumentační celek věnovaný tvorbě věhlasného umělce a fotografa J. Štreita (1946). Zahrnuje jak díla autorská - fotografie (jednotliviny a cykly), tak doprovodné materiály - publikace, pozvánky, katalogy, plakáty, texty. Vzhledem k tvůrčímu záběru autorovu jde o fond živý, je neustále doplňován dary, sběry, koupěmi či vlastní činností muzea (granty a projekty). Jindřich Štreit žije a působí v Sovinci, jeho práce je známa v Evropě a na ostatních kontinentech, díly má zastoupení v předních českých a světových sbírkách. V Bruntále je budován ucelený fond věnovaný jeho životní práci.

Bernard Kutzer

Sbírka prací významného slezského sochaře Bernarda Kutzera s doplňky jeho následovníků. Zahrnuje práce sochařské - plastiky ve dřevě, reliéfy, řezané detaily, sádrové odlitky, busty a doplňky. Další podstatnou část tvoří výkresy, kresebné návrhy, případně střihy v měřítku 1:1 pro realizace mobiliáře sakrálních interiérů (oltáře, kazatelny, svatostánky aj.). B. Kutzer (1794-1864) byl všestranně zaměřeným tvůrcem, jeho plodnou činnost řadíme k proudu čistého eklektismu (novogotika, novobarok) svázaného se širším regionem Bruntálska. Vybavil řadu kostelů v českém a pruském Slezsku a na severní Moravě. Celý jeho aktivní život proběhl ve vsi Horní Údolí, v jeho tvorbě se proto objevují i osobité rysy lidového prostředí hor a podhůří jesenických. Muzeum jej započalo systematicky dokumentovat od 20. let 20. století, na prahu 40. let vybudovalo samostatný expoziční celek. Sbírkový celek koresponduje a doplňuje umělcovu dokumentaci v jiných institucích v Šumperku, Jeseníku a v Opavě.

Porcelán, keramika

Sbírka sestává z dokladů zhotovených z porcelánu, kameniny a fajánse, případně dalších materiálů (siderolit). Většina artefaktů sloužila v městských bruntálských domácnostech v průběhu 19. a počátku 20. století. Sestává z jednotlivin i souprav a souborů. Provenienčně se jedná hlavně o výrobky českých, případně moravských dílen s doplňky produkce evropských porcelánek (Vídeň, Míšeň).

Sklo

Soubor je složen převážně z nápojových předmětů (sklenice, korbely, poháry) různého charakteru a určení. Dokládá sklářskou produkci 19. a 20. století v českých zemích se zřetelem k oblastem Jesenicka a Bruntálska. Zde vyniká konvolut tzv. lázeňského skla z první půle 19. století. Pro dokumentaci tvorby a produkce v regionu mají zásadní význam jednotliviny a soubory ilustrující výrobu ve sklárnách ve Vrbně pod Pradědem z 90. let minulého století.

Grafika

Soubor sestává z jednotlivin, případně souborů (alb) v různých technikách, převažují mědiryt, dřevoryt a litografie. Autorsky je zde zastoupena škála evropských tvůrců, stejně tak umělci čeští a slezští. Většina prací pochází z 19. a 20. století, mezi umělecky hodnotné lze zařadit práce slezských grafiků, ať už ve volných listech, souborech nebo ve formě novoročenek či exlibris. Značný dokumentární význam má kolekce vedut a historických pohledů na různá místa a města českého Slezska.

Malba

Sbírku tvoří obsáhlý soubor autorských a anonymních maleb, většinou portrétních, ale i krajinomaleb, zátiší, alegorií a obrazů s náboženskou tématikou. Malby spadají do období od 18. do 20. století s těžištěm ve století 19. Významné jsou 2 drobné oleje a 1 grafika od Carla Molla, zakladatele vídeňské secese. Dokumentačně zajímavá je malba na plechu zachycující požár města Bruntálu roku 1764 nebo malby města od místního autora Carla Thöndela z konce 19. století. Muzeum v Bruntále má ve své sbírce také soubor malířských vedut Reinholda Völkela zachycujících sídla Řádu německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku.

Kresby

Kolekce se skládá z různých autorských i anonymních prací spjatých se sběrnou oblastí muzea. Nalezneme zde kresby tužkou, akvarely, pastely a perokresby. Časově je soubor vymezen 19. a 20. stoletím. Mezi nejrůznějšími pracemi vynikají kresby slezských umělců - R. Templera a A. Zdrazily. Kromě uměleckých hodnot má soubor vysoký dokumentační potenciál v podobě pohledů či vedut z lokalit města a Bruntálska, protože zachycuje objekty či celky dnes již pozměněné nebo neexistující.

Plastika

Sbírku tvoří soubor plastik a reliéfů, většinou anonymních, zasahujících svým časovým určením od 16. století po století 20. Součástí je i několik děl novodobých autorů jako je Mikuláš Karel Rutkovský a Pavel Charousek. Materiálem je většinou dřevo, ale i kovy, sádra, keramika. Jedinečným kusem je plastika Trpícího Krista z počátku 16. století.

Hodiny

Kolekci tvoří hodiny závěsné, stolní, figurální i skříňové, různé provenience. Součástí jsou i kapesní a náramkové hodiny. Časově je soubor vymezen 18. až 20. stoletím. Jsou zde zastoupeny práce bruntálských, olomouckých a dalších českých i zahraničních hodinářů. Zajímavostí jsou sluneční cestovní hodiny z 18. století nebo celokožené hodiny vyrobené bruntálským obuvníkem Ulrichem ve 2. polovině 19. století.

Nábytek

Soubor nábytku je tvořen jednotlivými nábytkovými kusy evropské provenience, většinou skříněmi, sekretáři, kredenci, truhlami, stoly a židlemi, jednotlivými nábytkovými součástmi a lustry. S výjimkou několika starších kusů pochází většina z 18. - 20. století.

Umělecká fotografie

Soubor uměleckých fotografií, založený teprve nedávno, obsahuje díla známého fotografa Rudolfa Koppitze (1884 Skrbovice u Bruntálu - 1936 Vídeň), Jaroslava Němce z Rýmařova (1907-2004) a současných bruntálských fotografů bratří Mikulků.

Varia

Sbírka uměleckohistorických varií obsahuje nejrůznější předměty, které se svou podstatou nehodí do předchozích uměleckohistorických oddílů a netvoří větší soubor. Jedná se o šperky, kovové užité umění, kuřácké potřeby, relikviáře a další kultovní předměty, předměty z grafitu, různé kazety, brýle, galanterii. Časový i územní záběr tohoto nesourodého celku je široký, spadají sem předměty od 19. století do 20. století.

Sbírky / Historie umění / Tereza Kronesová

Sbírky / Historie umění / Jindřich Štreit

Sbírky / Historie umění / Porcelán, keramika

Sbírky / Historie umění / Sklo

Sbírky / Historie umění / Grafika

Sbírky / Historie umění / Malba

Sbírky / Historie umění / Plastika

Sbírky / Historie umění / Hodiny

Sbírky / Historie umění / Nábytek

Sbírky / Historie umění / Umělecká fotografie