Sbírky / Etnografie - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Sbírky / Etnografie

Textil

Etnografický textil tvoří lidové kroje a krojové součásti, boty, pokrývky hlavy, opasky, dekorační a užitkový textil, dokládající skladbu dosídlenců sbírkotvorného regionu bruntálského muzea po roce 1945. Soubor představuje různorodou, málokdy provenienčně určenou směsici; mj. se zde nachází ženský piešťanský kroj, součásti ženského a dětského hanáckého kroje, ženského kyjovské kroje, vlčnovského kroje. V souboru bohužel chybí jakékoli artefakty z provenience původních, po roce 1945 odsunutých obyvatel regionu (např. bruntálský kroj apod.). Většina předmětů spadá do 19. a 20. století.

Pracovní nářadí a výrobky

Do tohoto souboru náleží různé řemeslné a zemědělské nářadí a výrobky: fukary, brány, pluhy, sekery, lopaty, tkalcovské nářadí a pomůcky, hoblíky, koňské a kravské postroje, včelařské pomůcky, sáně na dřevo, pily. Většina předmětů je slezské provenience a spadá do 19. století a 1. poloviny 20. století.

Domácnost

Sbírka je tvořena nejrůznějším kuchyňským nářadím, přístroji, pomůckami a náčiním pro domácí práce. Náleží sem také lucerny a pasti na myši. Většina předmětů je slezské provenience a spadá do 19. století a 1. poloviny 20. století.

Keramika

Soubor etnografické keramiky je tvořen užitkovými kusy: džbány, talíři, hrnky, mísami, formami na pečení, keramickými cedníky. Časově zabírá soubor úsek od konce 18. století do počátku 20. století. Jedná se převážně o slezskou provenienci.

Nábytek

Sbírku etnografického nábytku tvoří několik truhel, almary, kolébky, židle, stoličky, komoda. Většina pochází z 19. století, některé z konce století 18. Jedná se zřejmě o slezskou provenienci.

Modrotiskové formy

Soubor je tvořen několika celodřevěnými formami a množstvím modrotiskových forem s mosaznými nýtky a plíšky. Část zřejmě pochází z Rýmařova. Časově se jedná o 19. a počátek 20. století.

Betlémy

Sbírka betlémů a betlémových figurek se skládá z jedinečného souboru 13 betlémů a z množství jednotlivých betlémových figurek, které tvoří menší či větší celky. Provenienčně spadají většinou do Slezska (Andělská Hora, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Zlaté Hory) a na Králicko. Soubor obsahuje také malý tragantový betlém pod skleněným poklopem ze západních Čech. U některých figurek je možno určit i autory. Časově se jedná většinou o 19 a počátek 20. století. K významnějším patří bohatý skříňkový betlém z Králík z konce 18. století a dva Partschovy betlémy.

Lidové umění

Soubor lidového umění je tvořen několika plastikami a většími soubory obrázků na skle a perníkových forem. Většina těchto předmětů je místní slezské provenience a časově spadá do 19. století. Některé perníkové formy jsou i signovány a datovány. Jedinečné jsou některé obrázky na skle, například malba zpodobňující výjevy z posmrtného života, Cesta na Kalvárii nebo Nalezení sv. Jenovéfy.

Varia

Sbírka etnografických varií obsahuje nejrůznější předměty, které se svou podstatou nehodí do předchozích etnografických oddílů a netvoří větší soubor. Jsou to například některé předměty spjaté s lidovými zvyky, klášterní práce, drobné sestavy ve skleněných lahvích, hračky atd. Většinou se jedná o předměty místní provenience z 19. století.

Sbírky / Etnografie / Textil

Sbírky / Etnografie / Domácnost

Sbírky / Etnografie / Modrotiskové formy

Sbírky / Etnografie / Betlémy

Sbírky / Etnografie / Lidové umění