Nabídka / Svatební obřady - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Nabídka / Svatební obřady

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace umožňuje v objektech ve své správě - zámek Bruntál a hrad Sovinec, konání svatebních obřadů.

Zámek Bruntál

Na základě dohody s Městem Bruntál jsou uskutečňovány svatební obřady ve vybraných prostorách zámku Bruntál. Pro konání svatebních obřadů jsou v  jednotlivých letech vyhrazeny pevné termíny.

Termíny svatebních obřadů na zámku v Bruntále 2018:

Audienční sál: 24. února
17. března
28. dubna
12. května a 26. května
9. června a 30. června
28. července
18. srpna
8. září a 22. září
6. října
10. listopadu

Po dohodě mohou být realizovány svatební obřady mimo výše uvedené termíny v prostorách zámeckého parku, příp. nádvoří, přičemž v případě nepříznivého počasí lze v měsících červnu - září uskutečnit obřad v zámecké kapli. V tomto případě bude doplatek za svatební obřad doúčtován svatebčanům přímo na místě.

Ceník svatebních obřadů na zámku v Bruntále 2018

3000,- Kč v Audienčním sále
2000,- Kč v zámecké kapli
1000,- Kč v zámeckém parku
1500,- Kč na nádvoří

Poplatek za svatební obřad je splatný předem v pokladně muzea.

Více informací na telefonním čísle 554 717 947 nebo 554 717 949.

Zámek Bruntál
Audienční sál
Zámecká kaple

Hrad Sovinec

Svatební obřady je možné pořádat na hradě Sovinci v termínech po domluvě se správcem hradu. Poplatek je stanoven cenovým výměrem ve výši 4000,- Kč.

Více informací na telefonním čísle 554 295 113.

Hrad Sovinec