Nabídka / Programy pro veřejnost - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Nabídka / Programy pro veřejnost

Muzeum v Bruntále Vám nabízí zajímavé formy odkrývání kořenů nejen regionální historie. Přednášky odborných pracovníků na níže uvedená témata a prohlídky uvedených expozic a výstav s odborným výkladem vždy dle předběžné domluvy s přednášejícím.

Z historie regionu
přednášející: PhDr. Tomáš Niesner

 1. Slezsko v dějinách českého státu
 2. Vývoj osídlení regionu, národnostní otázka a nacionalismus
 3. Správní vývoj území okresu Bruntál
 4. Z historie okresu Bruntál
 5. Historie města Bruntál
 6. Pánové z Vrbna
 7. Historie hradu Sovinec
 8. Řád německých rytířů na Bruntálsku
 9. Medailony osobností ŘNR - Klippel, Ampringen., Riedheim, arc. Evžen
 10. Osvobození okresu / města v roce 1945

Další témata lze domluvit.

Přednášky přírodovědné
přednášející: Ing. Iveta Svobodová

 1. odborný výklad s prohlídkou expozice "Příroda Bruntálska"
 2. přírodovědná témata po předchozí domluvě s vyučujícím

Památková péče
přednášející: PhDr. Ľubica Mezerová

 1. Památky okresu Bruntál (i po jednotlivých regionech a obcích)
 2. Lidová architektura Jeseníků
 3. Jak postupovat při opravě historického objektu (movitého i nemovitého)
 4. Ochrana kulturního dědictví v ČR
 5. Kosárna v Karlovicích, objekt památkový i muzejní
 6. Restaurování a obnova zámku v Bruntále, hradu Sovince a kosárny v Karlovicích.
 7. Památkové fondy zámku v Bruntále
 8. Principy budování expozic a výstav v historických budovách
 9. Historik umění v muzeu
 10. Průvodce v památkovém objektu

Z historie regionu
přednášející Mgr. Igor Hornišer:

 1. Spolkový život v Bruntále do roku 1945
 2. Oslavy 700 let města Bruntálu v roce 1913

Přednášky s trojrozměrnými předměty - "...a můžete si šáhnout..."
přednášející: Mgr. Květoslava Málková

 1. Co je to muzeum (jaké práce vykonává a k čemu slouží)
 2. Bruntál v 19. století a na počátku 20. století (na dobových pohlednicích a fotografiích)
 3. Betlémy - historie a symbolika

(lze přizpůsobit požadavkům škol, nebo přichystat jakékoliv jiné téma po předchozí domluvě)