Muzeum / Objekty ve správě - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Muzeum / Objekty ve správě

Zámek Bruntál

Zámek Bruntál, národní kulturní památka netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží, tvoří jedinečné spojení renesančního a barokního slohu. Dnešní podobu zámku vtiskly přestavby v 16. a 18. století a úpravy v 19. a počátkem 20. století. Nejhodnotnější interiéry zámku jsou zpřístupněny veřejnosti: zámeckou interiérovou expozici tvoří 26 zámeckých sálů v 1. patře zámku a zámecká kaple v přízemí, které jsou zdobeny cennými rokokovými nástěnnými malbami a vybaveny původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století vysokých uměleckohistorických a výtvarných kvalit. Součástí zámecké interiérové instalace je i cenná obrazárna, zbrojnice a knihovna. V sálech tzv. Starého paláce se nacházejí muzejní expozice řemesel a přírody Bruntálska. Ve výstavních síních v přízemí zámku je pořádána řada muzejních i výtvarných výstav. Zámek obklopuje rozsáhlý park s objektem sala terreny. Na zámku se konají koncerty, divadelní představení, svatební obřady a jiné kulturní a společenské akce.

více informací >>

Hrad Sovinec

Hrad Sovinec, nejrozsáhlejší hradní komplex v Nízkém Jeseníku, byl založen mezi léty 1329 - 1332. Hrad, který byl v 15.století významnou husitskou pevností, byl ve 2. polovině 16. století renesančně upravován a v letech 1626 - 1643 mohutně opevněn. V roce 1643 Sovinec dobyli Švédové. V 19. století na hradě sídlil řádový seminář a posléze lesnická škola. Za druhé světové války zde byli zpočátku vězněni francouzští důstojníci, poté zde byla umístěna jednotka SS. Hrad, který v roce 1945 vyhořel, je nyní postupně rekonstruován. Na hradě je instalována řada expozic (historie hradu, zbraně, řády a vyznamenání, cín, útrpné právo, lesnické školství), jsou realizovány výstavy moderního umění a konají se kulturní akce, zejména vystoupení šermířských skupin, divadelních a hudebních souborů a jsou prezentována tradiční řemesla.

více informací >>

Kosárna Karlovice

Objekt bývalé kosárny v Karlovicích vznikl pravděpodobně v 17.století v souvislosti s železářskou výrobou v obci. Od roku 1725 se zde vyráběly kosy, dráty a jiné zemědělské nářadí. Kosárna, která si zachovala charakter starých dřevěných slezských staveb, získala svou nynější podobu po úpravách v letech 1754 a 1922. Bruntálské regionální muzeum objekt v roce 1974 koupilo a od roku 1992 jej využívá expozičně: expozici bydlení tvoří byt - výměnek, skládající se z ložnice a obývacího pokoje, dále pánský myslivecký pokoj spojený s pracovnou a kuchyně. Lesnické expozice o pěstování a ochraně lesa i o historii lesnictví jsou doplněny díly umělců inspirovaných Jeseníky a grafikami Rudolfa Tamma, zobrazujícími především motivy z obce Karlovice a nejbližšího okolí. Ve stodole vedle kosárny je expozice zemědělského nářadí a náčiní, názorně doplňující představu o životě a práci na vesnici v minulosti.

více informací >>