Kontakty - Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec

Kontakty

zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Zámecké náměstí 7
792 01 Bruntál

Telefon: 554 717 947, 554 709 151(rezervace)
e-mail: info@mubr.cz
www.mubr.cz

ID datové schránky: p59k6fd

IČO: 00095354

Vedení muzea

ředitelka Muzea v Bruntále, p.o. Ing. Jitka Koščáková
j.koscakova@mubr.cz
554 718 558
554 709 156
statutární zástupce ředitele PhDr. Tomáš Niesner
t.niesner@mubr.cz
554 709 132

PR a marketing

PR a marketing Ing. Ema Havelková, MBA
e.havelkova@mubr.cz
554 709 143
604 295 752

Útvar muzejní

vedoucí útvaru, historik PhDr. Tomáš Niesner
t.niesner@mubr.cz
554 709 132
historik, kurátor sbírek archeologických Mgr. Igor Hornišer
i.horniser@mubr.cz
554 709 146
historik, kurátor sbírek historických, umělecko-historických a etnografických Mgr. Květoslava Málková, PhD.
k.malkova@mubr.cz
554 709 131
přírodovědec, kurátor sbírek lesnických, botanických, zoologických, entomologických a geologických Ing. Iveta Svobodová
i.svobodova@mubr.cz
554 709 131
dokumentátor, kurátor fotoarchivu Mgr. Viktor Čapka
v.capka@mubr.cz
554 709 130
knihovník, kurátor fondu starých tisků Jana Nováková
j.novakova@mubr.cz
554 709 155
konzervátor Mgr. Martin Kahoun
m.kahoun@mubr.cz
554 709 133
konzervátor Mgr. Monika Balarinová
m.balarinova@mubr.cz
554 709 133
edukační pracovník, výtvarník Bc. Jana Lesáková
j.lesakova@mubr.cz
554 709 153

Útvar památkové péče

vedoucí útvaru, historik umění, správce zámecké expozice Bruntál, kurátor památkového fondu PhDr. Ľubica Mezerová
l.mezerova@mubr.cz
554 709 145
správce památkového objektu kosárny v Karlovicích ve Slezsku Jiřina Miketová
kosarna@mubr.cz
554 744 077
zámek Bruntál - průvodce Zdeňka Šipošová
z.siposova@mubr.cz
554 717 949
kastelán hradu Sovinec Bc. Michal Koutný
m.koutny@mubr.cz
554 295 113
hrad Sovinec - údržbář Vladimír Kolář
sovinec@mubr.cz
554 295 113
hrad Sovinec - provozář, údržbář Filip Ondruška 554 295 113
hrad Sovinec - sezónní průvodce Jana Konštacká 554 295 113
hrad Sovinec - sezónní průvodce Leopold Ullmann 554 295 113

Útvar ekonomicko-správní

vedoucí ekonomického útvaru, ekonom Věra Bílková
v.bilkova@mubr.cz
554 709 147
mzdová účetní, správa majetku Hana Kovačíková
h.kovacikova@mubr.cz
554 709 157
pokladní, skladová účetní Daniela Tomaščáková
d.tomascakova@mubr.cz
554 709 136
denní vrátný, pokladní Lenka Crlíková 554 717 949
554 717 947
denní vrátný, pokladní Stanislava Sosíková 554 717 949
554 717 947
noční vrátný Vojtěch Paul 554 717 949
554 717 947
noční vrátný Robert Nekoranec 554 717 949
554 717 947
prodejce, informační pracovník Vlasta Marušáková
info@mubr.cz
554 709 151
administrativní, spisový a informační pracovník Marie Svobodová
m.svobodova@mubr.cz
554 709 143
prodejce, průvodce Věra Ismaili
info@mubr.cz
554 709 151

Útvar provozně-technický

vedoucí útvaru, investiční technik Jaromír Rada
j.rada@mubr.cz
554 709 135
zámek Bruntál - uklizečka Dana Kocfeldová 554 709 158
zámek Bruntál - uklizečka Dana Minaříková 554 709 158
údržbář Miroslav Košnovský 554 709 154
údržbář Marek Lukeš 554 709 154
údržbář Pavel Palán 554 709 154
manipulační dělník Jaroslav Kalina 554 709 154