Muzeum v Bruntále - zámek Bruntál, kosárna Karlovice, hrad Sovinec


Muzeum v Bruntále
je příspěvkovou organizací,
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Zámek Bruntál

Zámek Bruntál Zámek Bruntál Zámek Bruntál Zámek Bruntál Zámek Bruntál Zámek Bruntál Zámek Bruntál Zámek Bruntál Zámek Bruntál

národní kulturní památka r.č. 45628/8-11

Jeho dnešní podoba je výslednicí pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje, Původní tvrz u městských hradeb byla koncem 16.století přestavěna v renesanční zámek originálního půdorysu tvaru kruhové výseče s patrovými arkádami na nádvoří a hodinovou věží . Do dnešní barokní podoby byl zámek upraven architektem F. A. Neumannem v letech 1766-1771. V 19. a počátkem 20. století byl dále upravován. Nejhodnotnější interiéry zámku jsou zpřístupněny veřejnosti: zámeckou expozici tvoří kaple v přízemí a sály 1. patra zámku, zdobené rokokovými nástěnnými malbami mimořádné kulturní hodnoty a vybavené původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století. Pozoruhodná je i zámecká galerie s díly italských, holandských, vlámských a německých mistrů 16. - 18. století ze sbírek velmistrů Řádu německých rytířů a zámecká knihovna.

V sálech nejstarší části zámku v tzv. Starém paláci z 13.století jsou zpřístupněny dvě stále muzejní expozice: Příroda Bruntálska a Řemeslo má zlaté dno - řemesla a živnosti bruntálského regionu.

Další původně hospodářské prostory (kuchyň, komory, sklady, konírna) v přízemí zámku jsou využívány jako výstavní sály, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy z vlastních sbírek muzea i sbírek jiných subjektů.

Z průjezdu hlavního vchodu zámku je přístupná vstupní historická expozice a prodejna upomínkových předmětů a literatury.

Zámek obklopuje rozsáhlý pravidelný i krajinný park se sochami, objektem salla tereny, zbytky městských hradeb, baštami a jezírkem. Reprezentační sály zámecké expozice jsou využívány ke konání koncertů, divadelních představení, svatebních obřadů a jiných kulturních a společenských počinů; další kulturní a společenské akce jsou pořádány i na zámeckém nádvoří a v parku.

Zámek je sídlem regionálního Muzea v Bruntále, které zde má odborná pracoviště a veřejnou muzejní knihovnu.

Adresa: Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
Telefon: 554 717 947; 554 709 145
Fax: 554 718 558
E-mail: zamek@mubr.cz
Web: www.mubr.cz/zamek


Zámecká expozice:

Otevírací doba: celoročně

říjen - dubenúterý - neděle9:00-16:00 hod
květen - zářípondělí - neděle9:00-17:00 hod

Otevírací doba od 1.11. 2017 do 31.3. 2018:

otevřeno, kromě pondělí, 24., 25., 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018

Vstupné:

plné:100,- Kč
(dospělí)
snížené:50,- Kč
(děti 6-15 let, studenti, senioři nad 65 let, invalidé)
rodinné vstupné:250,- Kč
(2 dospělí + 2 a více dětí do 15 let)
společné vstupné:
(hrad Sovinec - základní okruh, mimo akce + zámek Bruntál + kosárna Karlovice)
plné 200,- Kč
snížené 100,- Kč
Společné vstupné na všechny tři objekty - zámek Bruntál, kosárna Karlovice a hrad Sovinec (mimo víkendové akce) - skupiny nad 10 osob, které by chtěly využít tuto slevu, žádáme o projevení zájmu předem telefonicky, případně na e-mail: muzeumbruntal@seznam.cz

cizojazyčný výklad:+ 100 % ke vstupnému
zapůjčení cizojazyčného průvodcovského textu:10,- Kč
fotografování v expozici:20,- Kč
natáčení videokamerou:40,- Kč
slevy:držitelé karty EUROBEDS, ISIC, IYTC(Alive), ITIC
volný vstup na karty:Asociace muzeí a galerií ČR, ICOM, ICOMOS, Zväzu múzeí na Slovensku, zaměstnanci NPÚ a KÚ MSK po předložení zaměstnaneckého průkazu
Přijímáme platební karty Eurocard/MasterCard, VISA, JCB a Diners.

Prohlídka s průvodcem
Délka prohlídky: 60 minut
Rezervace na tel. čísle: 554 709 152


Muzejní expozice a výstavy:

Otevírací doba: celoročně

říjen - dubenúterý - neděle9:00-16:00 hod
květen - zářípondělí - neděle9:00-17:00 hod

Vstupné:

plné:30,- Kč
(dospělí)
snížené:15,- Kč
(děti 6-15 let, studenti, senioři nad 65 let, invalidé)
fotografování v expozici:20,- Kč
natáčení videokamerou:40,- Kč
slevy:držitelé karty EUROBEDS, ISIC, IYTC(Alive), ITIC
volný vstup na karty:Asociace muzeí a galerií ČR, ICOM, ICOMOS, Zväzu múzeí na Slovensku, zaměstnanci NPÚ a KÚ MSK po předložení zaměstnaneckého průkazu
Přijímáme platební karty Eurocard/MasterCard, VISA, JCB a Diners.

Prohlídka s průvodcem.


Na zámku je možné provádět svatební obřady.
(Matrika Městského úřadu v Bruntále, Nádražní 20, 79201 Bruntál, tel: 554 706 230)